הטייט היינו המוזיאון היחידי בעולם שבוחר את התערוכות שלו לפי נושאים. ( ולא כפי שנהוג בסדר כרונולוגי של היצירות )

מוזיאון טייט מודרן לונדון

מוזיאון טייט מודרן לונדון

השארת תגובה