הדוגמנית מימין, עם עיניים סגורות! משמאל: איריס עשת כהן בעבודה בביה”ס לאומנות בפריז, 1986. מתחת: תצוגה של איפורי גוף בסגנון רומא העתיקה, צילום: צביקי עשת

הדוגמנית מימין, עם עיניים סגורות! משמאל: איריס עשת כהן בעבודה בביה"ס לאומנות בפריז, 1986. מתחת: תצוגה של איפורי גוף בסגנון רומא העתיקה, צילום: צביקי עשת

הדוגמנית מימין, עם עיניים סגורות! משמאל: איריס עשת כהן בעבודה בביה”ס לאומנות בפריז, 1986. מתחת: תצוגה של איפורי גוף בסגנון רומא העתיקה, צילום: צביקי עשת

השארת תגובה