עבודת פסיפס בשילוב דגים – מי שמכיר את העבודות שלי מבין מדוע התחברתי ליצירות הצבעוניות עם מוטיבים הדגים. צילום: איריס עשת כהן

עבודת פסיפס בשילוב דגים – מי שמכיר את העבודות שלי מבין מדוע התחברתי ליצירות הצבעוניות עם מוטיבים הדגים. צילום: איריס עשת כהן

עבודת פסיפס בשילוב דגים – מי שמכיר את העבודות שלי מבין מדוע התחברתי ליצירות הצבעוניות עם מוטיבים הדגים.

השארת תגובה