האזור הישן יותר במוזיאון שמטרתו היתה להמשיך את המוזיאון טייט בריטאן

מוזיאון טייט מודרן לונדון

מוזיאון טייט מודרן לונדון

השארת תגובה