מתוך פרויקט הוידאו המורכב של הילה בן ארי, באוצרות טל יחס; תנועה של מצבים פיזיים על קצה גבול היכולת.

מתוך פרויקט הוידאו המורכב של הילה בן ארי, באוצרות טל יחס; תנועה של מצבים פיזיים על קצה גבול היכולת.

מתוך פרויקט הוידאו המורכב של הילה בן ארי, באוצרות טל יחס; תנועה של מצבים פיזיים על קצה גבול היכולת.

השארת תגובה