_____ץ___¿_ף___ש_פ ___¬_ץ_ת _____¿_ץ ___£ ___ס_ש___ש _____¬ _ע_¿___ץ ___ר_ס_ק _ש_ץ_ץ___ש ___ש_£_ץ_¥ _ף_ƒ ___¿__

השארת תגובה