___¿_¥ ___נ_ץ_ץ_פ ___¬_ץ_ת _פ_____¿ _ע_¿___ץ ___ר_ס_ק _ש_ץ_ץ___ש ___ש_£_ץ_¥ _ף_ƒ ___¿__

השארת תגובה